CKM

Dây chuyền đánh mộng ghép dọc finger tự động - CKM FL 10A

Khu vực Hồ Chí Minh
 • 175 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • (84.28) 3517 3407(5 lines)
 • (84.28) 3517 3402
 • vetta@vetta.com.vn - info@vetta.com.vn - sales@vetta.com.vn
Xem bản đồ
Ưu điểm

Dây chuyền đánh mộng ghép dọc finger tự động - CKM FL 10A

Reduced investment cost!
Excellent for short wood!
Save installation space!
Easy to set up!

CKM_FL10CKM_FL10_1

Dữ liệu kỹ thuật
FINGER SHAPER WITH SCORING
  F-C32S F-C31
Max. working table width 450 mm 650 mm
Range of workpiece width 150 - 700 mm 150 - 1000 mm
Range of workpiece height 30 - 160 mm 30 - 160 mm
Trim saw speed 2800 rpm (50hz), 3400rpm (60hz) 2800 rpm (50hz), 3400rpm (60hz)
Finger cutter speed 5000 rpm 5000 rpm
Scoring saw speed 2800 rpm (50hz), 3400rpm (60hz) 2800 rpm (50hz), 3400rpm (60hz)
Upper scoring saw speed 2800 rpm (50hz), 3400rpm (60hz) 2800 rpm (50hz), 3400rpm (60hz)
Lower scoring saw speed 2800 rpm (50hz), 3400rpm (60hz) 2800 rpm (50hz), 3400rpm (60hz)
Table drive motor 2 HP x 1 2 HP
For table drive 1/2 HP x 3 1/2 HP x 3
For scoring saw 1 HP x 3 1 HP x 3
For trim saw 5 HP x 2 10 HP x 2
For finger cutter spindle 15 HP x 2 20 HP x 2
Finger cutter specif. (I.D./Max.O.D.) ø70 / ø160 mm ø70 / ø160 mm
Dust outlet diameter 6" x 4 6" x 4
Machine dimensions (LxHxW) 3450 x 2130 x 1700 mm 3750 x 3070 x 1650 mm
Noise level 88.2 Db 88.2 Db
Packing dimensions (LxHxW) 3550 x 2230 x 1800 mm 4850 x 2130 x 1750 mm

FINGER ASSEMBLER CHOICE OF 4.5 OR 6 METERS - A-08

  4.5M 6M
Max. product length 4500 mm 6200 mm
Range of material length 150 - 160 mm 150 - 160 mm
Range of material height 30 - 60 mm 30 - 60 mm
Feed speed 80 m/mim 80 m/mim
Range of pressing presure 0 ~ 150 Kg/cm² 0 ~ 150 Kg/cm²
Production rate 5 pcs/mim 3 - 4 pcs/mim
For feedinf 2 HP x 1, 5 HP x 1 2 HP x 1, 5 HP x 1
For hydraulic pump 5 HP 5 HP
For sizing saw 5 HP 5 HP
Sawblade specification 3t x 25. 4x ø355 mm 3t x 25. 4x ø355 mm
Dust outlet diameter 4" (101.6mm) 4" (101.6mm)
Machine dimensions (LxHxW) 7990 x 13805 x 1400 mm 9690 x 1380 x 1510 mm
Noise level 84 Db 84 Db
Packing dimensions (LxHxW) 6360 x 1050 x 1500 mm 8060 x 1050 x 1500 mm
Packing dimensions (LxHxW) 3210 x 610 x 1180 mm 3210 x 610 x 1180 mm

ROLLER TYPE CONVEYOR TABLE (Standard)

  F-D09 F-D11
Conveyor table width 450 mm 650 mm
Table height 860 mm 860 mm
Feed drive motor 1 HP 1 HP
Overall length 1420 mm 1420 mm
Overall width 1390 mm 1790 mm
Overall height 975 mm 975 mm

ROLLER TYPE CONVEYOR TABLE (CE - Standard)

  F-I05 F-I08
Conveyor table width 450 mm 650 mm
Table height 970 mm 970 mm
Overall length 700 mm 700 mm
Overall width 560 mm 860 mm
Overall height 960 mm 960 mm

 

Video

 

Ý kiến khách hàng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨ ĐẠI
 • 175 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • (84.28) 3517 3407(5 lines)
 • (84.28) 3517 3402
 • vetta@vetta.com.vn - info@vetta.com.vn - sales@vetta.com.vn
 • Xem bản đồ
CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG (SHOWROOM)
 • 42/17, DT743, KP Bình Phước, P. Bình Chuẩn, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
 • (84 274)3712 771
 • (84 274)3712 771
 • binhduong@vetta.com.vn
 • Xem bản đồ